ЦЕЛОСНА ПОНУДА

8-ми Март 2019

Цена: 199 €
До 15.02: 149 €

ВИЕНА и БРАТИСЛАВА

08.03 - 10.03.2019
Авион / 3 дена / 2 ноќевања

Повеќе
Цена: 299 €
До 15.02: 249 €

РИМ

14.03 - 17.03.2019
Авион / 4 дена / 3 ноќевања

Повеќе
Цена: 199 €
До 15.02: 149 €

ВИЕНА и БРАТИСЛАВА

15.03 - 17.03.2019
Авион / 3 дена / 2 ноќевања

Повеќе
Цена: 249 €
До 21.01: 199 €

ВЕНЕЦИЈА КАРНЕВАЛ

03.03-06.03.2019
Авион / 4 дена / 3 ноќевања

Повеќе
Цена: 249 €
До 21.01: 199 €

БЕРЛИН

01.03-04.03.2019
Авион / 4 дена / 3 ноќевањa

Повеќе
Цена: 249 €
До 23.01: 199 €

МИЛАНО

08.03-11.03.2019
Авион / 4 дена / 3 ноќевањa

Повеќе
Цена: 499 €
До 15.12: 449 €

ЛИСАБОН и ПОРТО

18.03-24.03.2019
Авион / 7 дена / 6 ноќевањa

Повеќе